بررسی تاثیر نقش داستان برند بر درک تصویر برند با استفاده از روش تحلیل گفتگو (مورد مطالعه محصولات اپل)

نویسندگان

  • رضا امیدی پسند
  • حسن عباس زاده
  • ابولفضل تاج زاده یمین
  • مهدی الله دادی 

چکیده

بسیاری از برندهای موفق از طریق داستان برند به برقراری ارتباط با مشتریان می‌پردازند. داستان برند نقش مهمی در کمک به مصرف کنندگان در درک برند می‌نمایند. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین ساختار داستان برند شامل صحت، راوی، طرح و برداشت مصرف کنندگان از تصویر برند پرداخته می‌شود. از روش کیفی تحلیل گفتگو برای سنجش تاثیر اجزای ساختار داستان برند بر تصویر برند درک شده، استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان از این دارد که مشتریان تمایل بیشتری به درک مثبت تصویر برند به یک داستان برند با اصالت بالا و طرح شفاف توسط راوی، در مقایسه با یک داستان برند دارای اصالت پایین تر و طرح نامشخص دارند.

دانلود اصل مقاله

کلیدواژه‌ها

  • داستان برند، تصویر برند، تحلیل گفتگو، نرم افزار Nvivo